1. 1.
    Yurdumuzda çok vardir.

    Isyankar olurlar.
    1 ... templier