1. 1.
    snavdır. karşı çıkmak iyi değeldir.
    ... erectof