1. 1.
  insan suresi 30. ayette; allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz dediği için yaptığım çıkarımdır.

  bu ayette insana hiçbir irade verilmediği kesin çizgilerle açıklanmış.

  enam suresi 39. ayet; allah kimi isterse onu saptırır ve kimi dilerse onu doğru yola koyar.

  yunus suresi 99; rabbin dileseydi, yeryüzünde insanların hepsi inanırdı.

  secde suresi 13; biz dilesek hidayet verirdik. fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağıma dair benden söz çıkmıştır.

  buna göre islama göre insanlar cansız varlıklar gibidir. rüzgarda sallanan bir ağaçtan farksızlardır.

  yani islama göre insanlar yazılmış bir senaryonun içinde rollerini oynuyorlar.

  o zaman cennet cehennem niye, neden ibadet edelim, yani allah için hergün namaz kılan adam torpilli de, hergün içki içen adam üvey evlat mı buna cevap veren müslüman çıkmadı.
  -1 ... benimhalaumudumvar
 2. 2.
  Kader konusu çapraz çelişkilerle dolu.

  Gelin mutezile olun, özgür iradeyi, Müslüman kalarak savunun.
  2 ... profesyonel kamikaze pilotu ii
 3. 3.
  Allahu Teala buyuruyor ki, mealen;
  -“Hayrı ve şerri ve bu ikisinin hallerini öğretip bunlardan birini yapabilmesi için, insana seçme hakkı(irade) verene yemin olsun ki, (Şems-8)

  -”Nefsini kötülüklerden temizleyip faziletlerle dolduran kurtuldu.” (Şems-9)
  -”Nefsini günahta, cehalette, dalalette bırakan, zarar etti.” (Şems-10)

  “Hiç kötü işleri kendisine güzel görünen kimse, iyilik edip dürüst işler işleyen kimse gibi olur mu? Allah dilediğini sapıklığa, dilediğini doğru yola iletir. O halde o insanlardan ötürü üzülüp kendini mahvetme! Çünkü Allah onların bütün yaptıklarını bilir.”(Fatır, 35/8)

  “De ki: “işte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.”(Kehf, 18/29)

  Allahu Teala buyurdu ki(mealen):
  – “Biz hiç bir peygamber göndermedik ki onların kendi kavimin lisanı ile onlara açıkça anlatmasın. Öyle ise, Allah dilediği kimseyi sapıklıkta bırakır dilediği kimseyi de hidayete erdirir.” (ibrahim/4)
  – “Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak O dilediği kimseyi saptırır, dilediği kimseyi de hidayete erdirir.” (Nahl/93)
  ibrahim suresi ayet 4’de gönderilen her peygamberin onların dilinde onların anlayacağı kadar açıklama da bulunduğu ondan sonra sapkınlıkta kalmak isteyenleri “Allah dilediği kimseyi sapıklıkta bırakır.” buyurmuştur. Yani bu insanlar bile bile küfrü tercih ettikleri için Allah da onları sapkınlıkta bırakmıştır. Burada bu mana çıkmaktadır. Hidayeti tercih edenlere ise “dilediği kimseyi de hidayete erdirir” buyurarak hidayete ermek için sadace irade etmek yani hidayeti istemenin yetmeyeceğini Allahın dilemesi ile hidayete ermek mümkün olacağı belirtilmiştir. Fakat iyi ve salih işler yapanları allah hidayete erdirir. Bu ümittir. Çalışanlar ancak allahtan ümid ederler.

  Nahl suresi 93’de ise “O dilediği kimseyi saptırır,” buyurarak hidayeti tercih etmeyenlerin sapkınlıklarını yaratır manasını taşır. Zira Allah onları zorla saptırmamıştır onlar onu seçtikleri için o doğrultuda işlemek istedikleri küfrü ve şirki ve günahı yaratmıştır. Çünkü kul fiilinin yaratıcısı olamaz. O sadece seçer.

  Herkese hidayet Allahu Tealadandır.

  Fakat; "insana ancak çalıştığının karşılığı vardır."(Necm, 53/39)

  işte bu çalışma özgür iradedir.

  https://islamdergisi.com/...uzi-irade-kulun-dilemesi/
  2 -1 ... gazeloglu