1. 1.
    bir kuran ı kerim olmamaları nedeniyledir. hepsi yanlış yunluş karışık tutarsız...
    ... erectof