1. 1.
    siyasal islam a bir uyaridir yunanistanda.

    selam ve duvaa ile. ehonomi çoğ eyyi vre.
    3 -2 ... erecteo