1. 1.
    yüce rabbim in işlerindendir. şüphesiz ki bunda hikmet ve snav vardır.
    ... erectof