1. 1.
    tedbirini almış veya çaresiz kalmış insanın akıbeti hususunda tevekkülde bulunması
    ... delikanlımühendis