1. 1.
    şirk cümlesi. hele öyle bir vurgulama yapılır ki bu cümlede, zannedersin allah ellerinde büyümüş.
    ... magnificent brain