1. 1.
    Zikir, maddi manevi tüm hastalıkların şifası, onulmaz dertlerin devasıdır. Zikir, yüce allahın (c.c.) nurlarından bir nurudur. Kim allahın nurunu üzerinde taşımak istiyorsa, o halde allahı çok zikretsin. Kim allahı çok zikrederse, allahın nuruyla yürür. Allahın nuruyla konuşur. Allahın nuruyla hareket eder. Allahın nuruyla her işi yapar. Kimin dilinde allahın zikri çok olursa, onun hayrı bekereketi rahmeti muhafazası ilmi merhameti selameti ve şifası da çoğalır. Etrafından şerli insanlar uzaklaşır. Şeytanlar ondan kaçar. Allahın rahmetini üzerine çeker. Allahın rızasını celbeder. Kim canı gönülden tam bir saygı ve teslimiyetle, heybetle aşk ve şevkle gizliden ve açıktan allahı çok zikrederse, deniz köpükleri kadar günahı olsa, rabbülalemiyn onu affeder. Kim allahı hakkıyla zikrederse o allahın sevgilisidir ve ondan razı olmuştur.

    Zikrin efdali; lâ ilâhe illâllahtır.
    1 -1 ... gazeloglu