1. 1.
    esterleşme reaksiyonuı sonucu, alkol ve yağların reaksiyonundan açığa çıkan endüstride çok değişik çeşitleri, boya, vernik, mürekkep yapımında bağlayıcı olarak kullanılan kimyasal maddelerdir. alkid üretimi kolay bir proses olmasına karşın uzun sürelidir ve sürekli takip edilmesi gerekir.
    ... cliffburton