1. 1.
    bir siyasi parti taraftarlarinin bimedigi gercektir patagonyada.
    2 ... erectof