1. ?.
  alıntı;
  kaynağı belirtilerek yapılması halinde, dürüst, ve zararsız şeydir.
  çalıntı;
  tu kaka dır. çok ayıptır.
  ... sıçtırtma lamasına
 2. ?.
  alıntı ile çalıntı arasındaki en büyük fark alıntıda "ç" harfinin olmamasıdır.
  ... bykarizma
 3. 1.
  Alinti ile çalinti arasındaki fark 1 harf'tır. Bu sonuca şöyle varırız;

  Alinti : 6 harf
  Çalinti : 7 harf

  7-6 = 1

  Cevap = 1

  (bkz: Matematik profesörü)
  3 ... feyyazust
 4. 2.
  iki kelime arasındaki tek fark gibi görünen bir "ç" harfinden fazlasıdır..
  1 ... timsah
 5. 3.
  üniversite hocalarına sorulduğunda en iyi yanıt alınır.
  kaynak belirtme babında.
  biz sadece alıntı yapıyoruz kardeşim ne çalıntısı o da ne.
  ... hayvan adam
 6. 4.
  her insanın dili kullanırken bir metin yazdığından söz etmektedir ve herhangi bir metin yazılırken, mutlak olarak, şu ya da bu ölçüde daha önce yazılmış metinlerden alıntılar yapılmaktadır. bu anlamda, herhangi bir kültürün düşünce süreci kuşaktan kuşağa geçen bir metinler serisinden başka bir şey değildir.

  herhangi bir metnin yazılması başka metinlerden yapılan alıntı ve göndermeler nedeni ile bir deconstructiondur ama aynı zamanda metnin oluşumu ile bir construction yapılmaktadır. (bu, derrida tarafından nietzsche den alınmış bir çözümlemedir.) bir kişinin yazdığı metinin, o kişinin metni kaleme alma amacı ne olursa olsun, anlamlandırılması kendine özgü bir dinamizm içinde olacaktır. işte derrida ya göre deconstruction, bu anlamlandırma süreci içinde ortaya çıkacak; metni okuyan kişi, daha önce okuduğu metinlere göndermeler yaparak metni anlamlandıracaktır. bu gönderme yaparak anlamlandırma, yapıştırma ve montaj olarak tanımlanmaktadır. buna göre, metnin deconstructionu başka metinlerden alınıp montaj ya da yapıştırma yolu ile metnin anlamlandırılmasını ifade etmektedir.

  metni yazan kişi, yazımı belli bir önemseme modu içinde üretmekte, metni alan ya da okuyan kişi ise kendi önemseme modu içinde metni tüketmektedir; yani hem metni kaleme alan üreticisi hem de okuyan tüketicisi anlamlandırma ya da önemseme işlemine katılmaktadır. böylece dilin özelliği gereği, ortaya bir kararsızlık ve çok seslilik çıkmaktadır.

  (s.altug 2001 decontroctions yazisindan)
  1 ... hainorkinos