1. 1.
    Apollüyoya hapollör der.

    Örnek verelim.

    Caminin hapollöründen sela verildi.
    1 ... nagam