1. 1.
  vahdettin'in ve damat ferit'in nasıl azılı birer hain olduğunun tarihi belgesi olan ayardır.

  topçu feriki ali rıza paşa, hain padişah ve halife vahdettin'in dostları tarafından türk milleti'ne dayatılmaya çalışılan sevr antlaşması'nın onaylatılması için toplanan saltanat şurası'nda, antlaşmanın kabul edilemeyeceğini savunan ve antlaşma aleyhinde oy kullanan tek osmanlı paşasıdır.

  söz konusu ihanet şurasına, pardon saltanat şurası'na vahdettin ile birlikte sadrazam damat ferit ve hükümet üyesi nazırlar ve vahdettin'e bağlı paşalar iştirak etmiş, şura neticesinde ali rıza paşa hariç katılan şura üyelerinin tamamı sevr antlaşmasının kabulü yönünde oy kullanmışlardır.

  işte işgal altındaki o günlerde vahdettin ve çevresindeki tek namuslu kişi ali rıza paşa'dır.

  ali rıza paşa, daha önce de mondros mütarekesinde kabul edilen şartlara karşı çıkmış ve damat ferit şerefsizini; "top da var idi, tüfekte. niçin harp etmediniz de mütareke yaptınız" diyerek herkesin içinde fırçalamıştır.

  filhakika bu vatansever paşamız 1921 yılında hakkın rahmetine kavuşmuş, bunu haber alan mustafa kemal paşa, ali rıza paşa'nın vefatından büyük üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü de paşa'nın evladına çektiği şu telgraf ile bildirmiştir;

  --spoiler--
  aziz vatanımız, babanızın umduğu gibi kurtulur da hepimiz halâs buluruz. taziyetler, gözlerinizden öperim. mustafa kemal.
  --spoiler--
  4 ... tengir budun