1. .
    helmuth von moltke den sonra genelkurmay başkanlığı yapmış olan yetenekli askerdir; schlieffen planını yapmışsa da uygulayamadan ölmesi bu planından tam randıman alınmasını engellemiştir.
    ... disco inferno