1. 1.
    Bayagi kalin kaslardir. Almasi lazim.
    2 -1 ... templier
  2. 2.
    Zincirleme ad tamlamasına örnektir.
    2 ... tardisinruhu