1. 1.
    her sanatçı gibi parayla girilen sıralamalardır.
    2 ... dodiyez1