1. 1.
    geveze, sözünü bilmez anlamına gelir. kendini överek, önemsiz ve gereksiz konuşanlar için kullanılan vazalak kelimesini ayrıca alevilere atfetmiştir.

    “Vazalak” kelimesi için ikinci tanımlamada ise “Alevi, müslüman olmayıp öyle görünen ve oruç yiyen” tanımlamaları yapılmıştır.

    kaynak: http://biliyomuydun.com/143298
    1 -4 ... he gulum he he de gitsin