1. 1.
    bir türk evladının yakarışıdır.
    2 -2 ... dendrobatidae