1. 1.
  amerika kıtasının kuzeybatı kıyısı açığında takımada. alaska yarımadasının güneybatıya doğru uzantısını oluşturan aleut adaları 1800 km boyunca uzanır. kuzeyde bering denizini, güneyde büyük okyanustan ayrılır.
  1 ... adiinsan
 2. 2.
  kuzey pasifikte 300 volkanik adanın oluşturduğu adalar grubu, pasifik deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. aleut isminin bölgenin yerel halkı olan çuçkilerin dilinde "adalar" anlamına gelen "aliat" kelimesinden geldiği tahmin edilmektedir. alaskadan kamçatka yarımadasına doğru uzanan adalarda 57 yanardağ bulunmaktadır.
  yetiştirilebilen tek tarım ürünü patates olmakla birlikte ren geyiği ve koyun besiciliği de yapılmaktadır. en büyük ekonomik gelir ise balıkçılıkla sağlanmaktadır.
  1741 yılında danimarka asıllı rus kaşif vitus bering tarafından keşfedilen adalar, kaşifine de mezar olmuştur. alaskanın abd'ye geçmesiyle adalar da 1867 yılında amerika birleşik devletlerine geçmiştir.
  2. dünya savaşı sırasında japon imparatorluk kuvvetleri ile amerika-kanada kuvvetleri arasında kanlı çarpışmalara sahne olmuştur.
  ... yesara
 3. 3.
  amerika birleşik devletleri' ne bağlı, nüfusu 12. 000 olan adalar topluluğu.
  ... kasabaya gelen yabanci