1. 1.
  rus devrimci. çarın bir generalinin kızıydı. 1899'da rus sosyal demokrat partisi'ne girdi. uzun sürelerle dış ülkelerde bulundu. başlangıçta menşeviklerle bolşevikler arasında kararsızdı, 1906-1915 arası menşeviklere katıldı, sonunda 1915'ten sonra kesin olarak bolşeviklerin yanında yer aldı.

  kadınların durumuyla ve cinsel sorunlarla ilgilendi. evliliği kadın üzerinde bir baskı aracı olarak tanımlamıştır. geleneksel ailenin dağılacağını ileri sürmüş, cinsel eşitliği ve serbest aşkı savunmuştur. bu düşünceleri bolşevik çevrelerde pek az yandaş bulmuştur.
  ... vernon sullivan
 2. 2.
  Marksist militan ve yazar Aleksandra Kollontay. Sovyetler Birliği'nde kadınların siyasal mücadeleye katılmaları, örgütlenmeleri için mücadele verdiği mücadelelerle bilinen Kollontay, "kadınların yazgısı beni tüm yaşamım boyunca ilgilendirdi ve beni sosyalizme çeken de bu ilgi oldu zaten" demişti. Kollontay'ın feminizm ile gerilimli bir ilişkisi olmuştu. Dönemin feministlerine karşı dışlayıcı olmuş ve kadınların örgütlenmesi meselesini işçi kadınların örgütlenmesine indirgemişti. Dünyanın ilk kadın büyükelçisi de olan Kollontay .1922-1945 arasında Sovyetler Birliği'ni Norveç, Meksika ve isveç'te temsil etmişti.
  1 ... linka
 3. 3.
  kadınların da erkekler gibi cinsel özgürlük yaşaması gerektiğini savunan feminist,marksist,devrimci kadın. aileyi duygusal ve maddi yönden sömürü aracı olarak görmüş, genel olarak aileye ve aile yaşamına karşı çıkmıştır. ilk bolşevik hükümetinde yer alan tek kadındır. hükümet kurulduktan sonra kadın sorunlarına eğilmek amacıyla bir kurultay kurmuş ancak daha sonra kapatılmıştır. çağına göre çok uç düşüncelere sahip olduğu için çok tepki görmüştür hatta lenin bile savunduğu fikirden ötürü "milyon kişinin su içtiği bardaktan su içmek ister misiniz, o gitsin de bahriyelisiyle eğlensin, yetinsin " ( o zamanlar ki sevgilisi denizcidir ) demiştir.
  2 ... sydney carton