1. 1.
    alay etmekle yükümlü, alay eden. alayına giden.
    1 ... la paz