1. 1.
    zengin kızdır ve haklıdır.
    -2 ... kan tutan kasap