1. 1.
    kürek çeken kaslı kolları durdurmak için söylenen emir cümlesi, kıt'a dur gibi birşey olsa gerek.
    1 ... impayatoy