1. 1.
    Bu yöntem sayesinde fabrika ortamında öngerilmeli/öngerilmesiz üretilen yapı elemanları şantiye de montaj sırasında içlerinde yer alan kanallar ve bu kanallardan geçirilen ard-germe halatları vasıtasıyla beraberce rijit bir yapı sağlayacak şekilde birbirine tutturulmaktadır.
    ... free your mind