1. 1.
    tehdirkar bir uludağ sözlük yetkilisidir.

    formata uymamanız durumunda yetkisini kullanacağı ültimatomunu vermektedir.
    ... sirin dede