1. 1.
    birbirine çok kızmış, kavga noktasına gelmiş iki kişinin arada sırada birbirlerinin ellerine ve kollarına vurarak gerçekleştirdikleri aktivite.
    ... legend of the stranger