1. 1.
    iletinin, alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmesi.
    #6498999 :)
  2. 2.
    ece , sözlüğü hemen terk et. buna bir örnektir.
    #9666429 :)