1. .
    benzerliğe bağlı olarak değil de; sebep- sonuç öncelik-sonralık, parça-bütün ilişkilerine dayalı olarak, bir kelimenin kendi kavramı dışındaki bir kavramı karşılayacak bir tarzda kullanılmasıdır.
    ... jetlag olmus barbunya