1. 1.
    karl jaspers in Aksiyal Çağ olarak adlandırdığı ve M.Ö 800 ila 200 yıllarını kapsayan dönem.
    1 ... herkes kendi derdinde