1. 1.
    Özellikle sözlüklerde yokturlar. Olanlar da ben trollüm diye bağırırlar.
    ... tenete