1. 1.
  akpkkfetö
  akpkkfetö
  akpkkfetö
  akpkkfetö
  akpkkfetö
  akpkkfetö
  akpkkfetö
  akpkkfetö
  2 -2 ... marjinal bir yurtsever