1. 1.
    ilkel yollarla anlaşmaya çalışan ve başarılı olan bu kitle,
    hüloğ sapiens soyundan gelmektedir. homo sapiens in aksine Yeryüzünün fethinin yarattığı denge kaybı, ekolojik felaketler ve yaşamın git gide karmaşıklaşması gibi sorunlarla ilgilenmez. hüloğ sapiens in ilk ekspresyonist davranışı doğaya karşı hülooooooğğ şeklinde olmuştur.
    8 ... rockonbaby