1. 1.
    akabe menfaati neredeyse

    o tarafta olur.
    6 ... timur cengiz hulagu