1. 1.
    akp ve mhp tarafından milli ve yerli bir ittifakın içinde yer almadıkları için vatan haini damgası yemişlerdir . ne güzel istanbul be.
    -1 ... abi50kuruslukgofretlernekadar