1. 1.
    resim sanatında, nesnelerin günlük yaşamda algılanan halleriyle değil resmi izleyenin o nesneye yönelik zihinsel algılamasını bozmaksızın, ressam tarafından deforme edilmiş halleriyle tuvale aktarılması işidir.

    nasıl! konstrüktif ressamlar; daire, kare, dikdörtgen, üçgen, beşgen, prizma gibi temel geometrik şekil ve düzlemleri esas alarak nesneleri tuval üzerinde şekillendiriyorlar ise, akonstrüktif ressamlar da bu geometrik şekil ve düzlemleri kısmi olarak deforme ederek düzgün geometrik hallerinden uzaklaştırırlar.

    bu bağlamda, hale asaf'a ait aşağıdaki natürmort çalışma 'akonstrüktif üsluba' güzel bir örnektir;

    hale asaf
    ... liberalisticcommunist