1. .
  Aklım fikrim yar eyledim ben bana
  Öğüt verdim deli gönül almadı
  Bir kileciği var almış eline
  Dünyayı içine koydum dolmadı

  Alması farz imiş sünnettir selam
  Hak nurdan yaratmış yaz dedi kalem
  Bir çiçek yarattı ol Rabb'ül-alem
  Anı kokulayan mahrum kalmadı

  Var bir pire eriş serseri gezme
  Gözet gözün önün yolundan azma
  Değme bir dükkana yükünü çözme
  Bunda çok bezergan assı kalmadı

  Gençlik yaza benzer kocalık güze
  Yüreğim başlıdır dertlerim taze
  Boynun eğ de hizmet eyle üstaza
  Şeytan benlik ile menzil bulmadı

  Kul Himmei'in deste gülü elinde
  Daima zikreder Hakk'ı dilinde
  Bir güzel sevmişim Hakk'ın yolunda
  Hayali gönülden zail olmadı *
  ... mulayim