1. 1.
    Lut kavminin kararlılığını gösterir.

    Not: gay. Lezbien ve transların tercihi cüpbeliyi, dedenin kelini yaralarken kullanpara kazım' ı sevindirecektir.
    -1 ... eratosthenes