1. 1.
    Şimdi bir insanın dünyadan beklentisi nedir. Çoğunuzun derdi yediğiniz yemekler, gezeceğiniz yerler, izlediğiniz filmler, okuduğunuz kurgusal metinler, doğruluğuna kendinizi inandırdığınız yasalar. Ya da diğer taraftasınız yani derdinizi anlatmak istiyorsunuz. Film yapıyorsunuz, kitap yazıyorsunuz, yemek yapıyorsunuz, evrendeki yasayı buluyorsunuz lakin Birine bir şey sunmak ya da ondan faydalanmak ne kadar farklı. Derine indiğinizde yani bilgi denilen şeyin kendisini sorguladığınızda bilip bilmediğini bilmediğiniz durumuyla karşı karşıyasınız. Birinden bir şey almak ya da birine bir şey sunmak hakikat açısından aynı derecede anlamsız. Peki içinizdeki bu paradoks sizi yok edene kadar beklemeli misiniz hiç bir şey yapmadan? Hiç hareket etmeseniz yaşayabilir miydiniz? Yemek yemenizi nedenlere bağlayabilirsiniz? Peki bir şeyin nedeni olması için zaman denilen şeye sığındığımızın farkında mısınız? işte herşey birbirine bağlı. Zamana sığınmanın sebebi senin kaostan kaçma istencin. Kendine burada bir amaçlar ve nedenler silsilesi kurdun ona kendini inandırdın. Felsefeci, bilimci ya da başka birşey ol ne farkeder. Hangisinde kendini kelime dediğin kalıplarla başkasına dökmüyorsun. Ya da başkasından aldıklarınla kendini kendine dökmüyorsun. işte kaozofi burada devreye giriyor. Kaozoflar kaos savaşçılarıdır. Felsefeci değillerdir. Toplumun varlığı ya da dilin ya da zamanın varlığı ön koşul değildir. Bir insanın kaozof olması çok zordur. Tarihte benzer düşüncelerin etrafında dönüp dolaşanlar olmuştur. Ama insanın parça olarak evrende varlığı bütünün kaosundan kaçmasına bağlı olduğu için zorlanmışlardır. Anti kozmoloji meselesi de değil aslında bu. Anti kozmik satanistler gibi evrenin yok olmasını istemek değil. insanın kendi varlığına kendi öz hakikatine ulaşma çabasıdır. Birşeyleri farkedip maksimum tutarlılık sergileme isteğidir. Bilmeden anlatmak ya da bilmediğini bilmeden öğrenmek istememesidir. Bunu düşünürken kullandığı dili reddetmesidir. ileriye gitmeye çalışıp ileri diye bir şey olmadığının farkına varıp bırakmasıdır. Farkındalıktır.
    ... prensest
  2. 2.
    klavyeye de yazık .
    1 ... tiamat