1. 1.
    Moğol istilasından sonra ilhanlı Devleti (1243-1336) idaresindeki Atabek-Yurdu içerisinde yer alan ispir'de, Atabekler yarı müstakil olarak Hüküm sürmüşlerdir. ilhanlılar döneminde göçebe Tatar ve Noymanlar'ın yerleştirildiği Çoruh boyları, 1336 dan sonra Erzincan ve Bayburt'a kadar yayılan Eratnaoğulları'nın eline geçmiştir. Eratna Devleti'nin zayıf düşmesiyle, 1377'de Erzurum ile ispir'de Karakoyunlular'ın egemenliğine girmiştir. Moğolların önünden Doğu Anadolu'ya akın eden Akkoyunlu Türkmen oymaklarından bir bölümünün bölgedeki Koç Köyü yaylası ile Viran Şehir denilen bugünkü Yağlı Köyü'nün yaylası civarına yerleştikleri, buralarda yer alan koç heykelleri ve koç kabartmalı mezar taşlarından anlaşılmaktadır. Ayrıca ispir ilçe merkezinde koç heykellerinin çıkarıldığı mezarlık Akkoyunlu mezarlığı olarak bilinmektedir. Akkoyunlu Pornak oymağının hakim olduğu ispir ve çevresi, 1387-1406 yılları arasında Timurlular'a tabi olmuştur.
    1 ... citlembik