1. 1.
    mesnevi görüşlerinden birisidir. gururdan, kendini beğenmekten kurtul, lüzumsuz fazla şeyleri üstünden at ki; her an hakk'tan sana ilahi rahmet yağsın anlamına gelir
    ... renaskaya