1. 1.
  tataristan doğumlu türk tarihçisi. istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi mezunudur.

  1941 yılında dtcf' de doçent olmuştur. bir yıl sonra ise rus dili ve edebiyatı bölümünde profesör olmuştur. 1953-55 yılları arasında ise dtcf dekanlığı yapmıştır. 1971 yılında vefat etmiştir.

  eserleri:

  isveç Kralı XII. Karl'ın Türkiye'de Kalışı ve Bu Sıralarda Osmanlı imparatorluğu (1943)
  Rusya Tarihi (1948)
  Prut Seferi ve Barışı (iki cilt 1951-1953)
  Türk-ingiliz Münasebetlerinin Başlangıcı ve Gelişmesi, 1553-1610 (1953)
  Türkiye ve idil Boyu (1966)
  Türkiye ve Rusya (1970)
  IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri (ölümünden sonra 1972)
  4 ... dolayli zarf tumleci
 2. 2.
  genellikle karadeniz'in kuzeyindeki türklerle; peçenekler, kıpçaklar, hunlarla ilgilenmiştir. Rusya tarihiyle de en çok ilgilenen tarihçilerdendir.
  1 ... ibra
 3. 3.
  oğlu yuluğ tekin kurat odtü tarih öğretim üyelerinden biriydi.*
  2 ... toplu igne sana batsin
 4. 4.
  enver ziya karal'ın yazdığı "osmanlı tarihi cilt 5" eserine oldukça okkalı bir tenkit yapmıştır. bunu yaptığında yamulmuyorsam akdes nimet kurat doktor, enver ziya karal profesördü.
  2 ... son samuray yandim ali
 5. 5.
  “Medenî milletler, millî tarihlerine kıymet verirler, gençliği bu esaslar üzerinde yetiştirmeye çalışırlar. Bizim de takip edeceğimiz yol aynı olmalıdır. Herhangi bir meslek sahibi, millî tarihimiz ve insanlık tarihinin değeri hakkında bilgi sahibi olmalıdır."
  ... phileo sophia