1. 1.
    akdeniz üniversitesinin en güzel yere konu$lanmı$ fakültesidir. bir yanında devlet yurdu, diğer yanında muazzam bir gölet bulunur. kanımca da olbia çar$ısı'na en yakın fakülte bu fakültedir. ayrıca bu fakültenin bahçesi, üniversite $enliklerinde $enlik alanı olarak ta kullanılmaktadır. bizi kesmez bu kadar bilgi diyenlere de tabiki bir cevabım var; sadece ve sadece http://www.akdeniz.edu.tr/egitim/index.html yi bir ziyaret ediniz.
    ... bugbug