1. 1.
    ermeni harfli türkçe bir romandır. sanılanın aksine ilk türçe roman şemseddin sami'nin taaşşuk-ı talat ve fitnat'ı değil vartan paşa'nın akabi hikayesidir. ama hitap etmiş olduğu kitlenin daha dar olması hasebiyle fazla üzerinde durulmamıştır. buna rağmen taaşşuk-ı talat ve fitnat romanıyla konu açısından paralellikler taşır.
    1 ... voice of euphrates