1. 1.
    ak trollerin sözlerinde durmamaları
    Bir gerçek.
    ... n dakota