1. 1.
    Ekonomik krizi ak sarayın henüz hissetmemiş olmasidir.

    En son aylık masrafının 30 bin hanelik masrafla eşdeger olduğunu okumuştum.

    Korkunç!
    ... yalnizca deli yalnizca sair