1. 1.
    Ya içinde ya da dibinde polis merkezi vardır.
    ... abd abd