1. 1.
  Ak parti, bazı medya grupları tarafından islamcı bir parti olarak nitelendirilse de, ak parti yetkilileri bu iddiaları reddetmektedir.

  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Batı basınında, AK Parti yönetimi isimlendirilirken, bazen maalesef 'islamcı', 'Ilımlı islamcı' ve bunun gibi bir dil kullanılmakta. Bu tanımlamalar gerçeği yansıtmamakta ve bizi üzmektedir. AK Parti muhafazakâr demokrat bir partidir. AK Parti'nin muhafazakârlığı ahlaki ve sosyal konular ile sınırlıdır" demiştir.

  Erdoğan, 2001'de “AK Parti’ye islamcı parti yakıştırması hem islam'a saygısızlıktır hem de partimize saygısızlıktır” demiş, 2005 yılında yapılan başka bir konuşmada "Biz islamcı bir parti değiliz ve aynı zamanda 'Müslüman-demokrat' gibi etiketleri de kabul etmiyoruz" demiştir. Erdoğan, AK Parti'nin gündeminin "muhafazakâr demokrasi" olduğunu belirtmiş, 2006'da yaptığı başka bir konuşmada “Biz din eksenli bir parti değiliz. Biz laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletinin mensubuyuz ve bütün çalışmalarımızı bu çerçeve içerisinde yürütüyoruz. Bireysel olarak durumumu sorarsan dindar olmaya çalışan bir Müslümanım, ama bunun derecesini takdir etme yetkim yok." demiştir.

  Ak Parti, Ocak 2016 tüzüğünün 129. sayfasında ve parti programının 2. maddesindeki "Temel Hak ve Özgürlükler" başlığı altında laiklik hakkındaki fikirlerini "Partimiz, dini insanlığın en önemli kurumlarından biri, laikliği ise demokrasinin vazgeçilmez şartı, din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak görür. Laikliğin, din düşmanlığı şeklinde yorumlanmasına ve örselenmesine karşıdır. Esasen laiklik her türlü din ve inanç mensuplarının ibadetlerini rahatça icra etmelerini, dini kanaatlerini açıklayıp bu doğrultuda yaşamalarını ancak inançsız insanların da hayatlarını tanzim etmelerini sağlar. Bu bakımdan laiklik, özgürlük ve toplumsal barış ilkesidir." şeklinde belirtmiştir.

  Nisan 2016'da TBMM Başkanı ismail Kahraman, istanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nde, islam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliğince düzenlenen “Yeni Türkiye ve Yeni Anayasa” başlıklı konferansta, "Yeni anayasada Laiklik maddesi olmamalı, dindar bir anayasa olmalı" diyerek pek çok kesimden, muhalefet partilerinden ve AK Parti'den tepki almış, daha sonra yanlış anlaşıldığını belirtmiştir.

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu tartışmalar üzerine "...benim düşüncem AK Parti’yi kurduğum dönemden itibaren belli. Laiklikle ilgili düşüncemizin ne olduğu, kurucusu olduğum AK Parti’nin programında kayıtlı. Kaldı ki ismail Bey de AK Parti’nin mensubu olarak Parlamento Başkanı seçildi. Bu da onun, AK Parti programında belirtilenleri kabul ederek oraya gelmiş olduğunu gösterir. Ama ne yapmış? Yeni hazırlanmakta olan anayasa ile ilgili bir bilimsel toplantıda kendine göre, dünyadan bazı örnekler vererek bazı şahsi kanaatlerini paylaşmış. Ben bu konudaki görüşümü, Mısır’da Kahire’de o dev opera binasındaki konuşmamda da söyledim. Laikliğin, devletin tüm farklı inanç grupları için bir güvence olduğunu, bütün farklı inanç gruplarına eşit mesafede durması olduğunu anlattım. Hatta o zaman, şimdi hapiste olan Müslüman Kardeşler yetkilisi Muhammed Bedii, ‘Bu dediğiniz nasıl bir şey’ diyerek şaşkınlığını dile getirmişti. Kendisine anlatınca, ‘Böyle olduktan sonra ben de bunu tasvip ediyorum’ demişti. Laikliği, ladinilik, din karşıtlığı gibi sunar ya da uygularsanız, elbette itirazlarla karşılaşırsınız. Oysa laiklik, devletin, tüm inançlara, ateistler dahil tüm gruplara eşit mesafede olması; tüm inanç gruplarının devletin güvencesi altında olmasıdır..." demiştir.

  Ancak ak parti’nin bu konudaki samimiyeti ve icraatları zaman zaman tartışma konusu olmuştur.

  Ak Parti’ye ayrıca "Adalet ve Kalkınma Partisinin laikliğe aykırı eylemlerin odağı durumuna geldiği" gerekçesiyle 2008 yılında kapatma davası açılmış, dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın ret oyu ile kapatılmamıştır.

  Kaynakça:
  https://www.britannica.co...ice-and-Development-Party
  http://www.hurriyetdailyn...n-descriptions-2010-03-28
  http://arsiv.ntv.com.tr/news/173603.asp
  https://www.brookings.edu...rch/turkey-the-new-model/
  http://www.hurriyet.com.t...bir-parti-degiliz-4450933
  https://www.akparti.org.t...te/akparti/parti-programi
  http://www.akparti.org.tr...ts/akparti-tuzuk-2016.pdf
  http://www.hurriyet.com.t...rsa-itiraz-gelir-40095714
  http://www.birgun.net/hab...n-kara-gunleri-86259.html
  http://www.birgun.net/hab...devletlesiyor-114769.html
  http://haber.star.com.tr/...k-ve-ak-parti/yazi-757689
  http://ntvmsnbc.com/news/439256.asp
  1 ... rimi rimi ley
 2. 2.
  Bir ayrımı ortaya koymak gerekiyor.

  Siyasal islam veya islamcılık bir ideoloji.

  Nasıl laiklik bir durumu ifade ederken laikçilik başka bir şeyi anlatıyorsa muhafazakâr kesime siz islamcısınız dediğinizde size Hayır ben Müslümanım diyordu.
  ... ali candan
 3. 3.
  bu adamlar islamcı değilse müslüman kardeşlerle niye bu kadar içli dışlı oldular. onlara neydi ki niye bu kadar onları korudular. ne deseler her dedikleri tam tersi hiç bir inandırıcılığı yok.
  ... kakandoboy