1. 1.
  doğru düşünme kendini akıl yürütmede gösterir. mantık; her tür düşünmelerle ilgilenmez, akıl yürütmelerle ilgilenir. bu akıl yürütmelerinde içeriği ile değil, biçimi ile ilgilenir. olandan hareketle, olması gerekeni ortaya çıkarmadır. verilen en az 2 önermeden sonuç çıkarma işidir.

  örneğin;

  bütün sıvılar akıcıdır (öncül önerme)
  su sıvıdır (öncül önerme)
  o halde su akıcıdır (sonuç önermesi)
  #2395041 :)
 2. 2.
  Kişiler, geçmiş yaşantıları, gözlemleri ve öğrenmeleri sonucunda oluşturdukları somut ve soyut tasarımlar arasında mantık ilkelerine uygun bağlantılar kurarak yeni yargılara varırlar. Buna akıl yürütme denir.
  #4468322 :)
 3. 3.
  sokrates in mantık üzerine yazdığı kitaplarında ki tanımlanan bir önermeler kümesidir. bunun amacı, verilen önerme veya varsayımlardan hareketle, geçerli bir sonucun eldilmesinin veya edilmemesinin koşullarını belirtmektedir. "tüm insanlar ölümlüdür;sokrat bir insandır,,dolayısıyla sokrat ölümlüdür. geçerli bir akıl yürütmedir.
  #5616302 :)
 4. 4.
  Zihnin birbiriyle ilişkili önermelerden yeni bir önerme çıkarması işlemidir.
  #22217807 :)
 5. 5.
  üşenmekten yapılamayandır.
  #22227358 :)

akıl yürütme ile alakalı başlıklar