1. 1.
  Onlara, “insanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?” derler. iyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.(BAKARA SURESi / 13)

  Onlara, Allah neyi indirdiyse ona uyun dendi mi dediler ki: Hayır, biz atalarımız neye uyduysa ona uyarız. iyi ama atalarınızın aklı bir şeye ermiyorsa ve doğru yolu bulmadılarsa ne olacak?
  (BAKARA SURESi / 170)

  inkar edenlerin örneği bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip (duyduğu veya bağırdığı şeyin anlamını bilmeyen ve sürekli) haykıran (bir hayvan)ın örneği gibidir. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı akıl erdiremezler.
  (BAKARA SURESi / 171)

  işte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; ki akıl erdiresiniz.
  (BAKARA SURESi / 242)

  Kime dilerse hikmeti ona verir; şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez.
  (BAKARA SURESi / 269)

  Sana Kitabı indiren O'dur. O'ndan, Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. ilimde derinleşenler ise: "Biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez.
  (AL-i iMRAN SURESi / 7)

  Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır.
  (AL-i iMRAN SURESi / 190)

  Onlar, siz birbirinizi namaza çağırdığınızda onu alay ve oyun (konusu) edinirler. Bu, gerçekten onların akıl erdirmeyen bir topluluk olmalarındandır.
  (MAiDE SURESi / 58)

  De ki: "Murdar ile temiz -murdar'ın çokluğu hoşuna gitse de- bir olmaz. Ey temiz akıl sahipleri, Allah'tan korkup-sakının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.
  (MAiDE SURESi / 100)

  Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup-sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?
  (EN'AM SURESi / 32)

  Gerçek şu ki, Allah katında, yerde debelenenlerin en kötüsü, (bir türlü) akıl erdirmez olan sağırlar ve dilsizlerdir.
  (ENFAL SURESi / 22)

  De ki: "Eğer Allah dileseydi, onu size okumazdım ve onu size bildirmezdi. Ben ondan önce sizin içinizde bir ömür sürdüm. Siz yine de akıl erdirmeyecek misiniz?"
  (YUNUS SURESi / 16)

  Onlardan seni dinleyecekler vardır. Ama hiç duymayan -sağırlara -üstelik hiç akılları ermiyorsa- sen mi duyuracaksın?
  (YUNUS SURESi / 42)

  Allah'ın izni olmaksızın, hiç kimse için iman etme (imkanı) yoktur. O, akıl erdiremeyenlerin üzerine iğrenç bir pislik kılar.
  (YUNUS SURESi / 100)

  Gerçekten biz, akıl erdirirsiniz diye, onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
  (YUSUF SURESi / 2)

  Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile sulanır; ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.
  (RA'D SURESi / 4)

  Peki, sana Rabbinden indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen kişi, o görmeyen (a'ma) gibi midir? Ancak temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünebilirler.
  (RA'D SURESi / 19)
  Sonuna geldiniz mi yazının?
  Ayetleri arapça yazmayarak dine zarar verip, islama düsmanlik hali icinde oluyormuşum? iyi de tükçesini okuyunca Allah ne emretmiş anlamış oldum, biliyorum artık. Oyle olmuş olmuyor mu? Arapçasıni copy-paste yapsam? Sadece telafuzunu okumuş olacaktım ama ne denildiğini anlamayacaktım çünkü arapça bilmiyorum. Beni yaradan mevla iman etmiş müslümana emretmiş aklını kullan, sorgula, araştır. Öncekiler gibi olma. Aklını kullanmayan, reddeden benimle mezhebimden değildir emrediliyor. Hepsini de anadilim türkçe olarak okuyunca anĺayıp öğrenebiliyorum. Ardı devamı çok uzun olur yazının çok. Müslümanım diyen herkes devamıni dilediği gibi doldurabilir.
  Şu anlık, paydos. Hayırlı geceler.
  3 ... huzursuz adam